Blåmes

Parus caeruleus

Blåmes (Hane)
Foto: Börge Pettersson

Blåmesen är 10,5 till 12 cm lång och har ett vingspann på 18 till 20 cm. De ljusblå delarna av fjäderdräkten på huvudet och ovansidan förekommer inte hos någon annan tätting, vilket gör den lätt att artbestämma. Bröst, buk och undergump är ljusgul. Hjässan är blå och den har en mörkblå ögonmask och krage som sträcker sig runt hela huvudet. Den mörkt hornbruna näbben är kort och hög. Fjäderdräkten har ett ultraviolett mönster som skiljer mellan hane och hona och som är av stor betydelse vid partnerval, men detta kan inte det mänskilga ögat uppfatta. Könet är annars svårt att bestämma, men hanens hjässa är något mer klarblå än honans samt att hanens halsband är bredare och djupt blåsvart, medan honans mörkt blåaktig och matt i tonen.

Blåmesen trivs skogar och i halvöppna kulturlandskap och grönområden. Den häckar allmänt i löv- och blandskog och utnyttjar hackspetthål, holkar och andra håligheter som bohål.

Monogami är den vanligaste samlevnadsformen, men både hanar och honor kan vara polygyna (har flera partners) och homosexualitet förekommer. Efter häckningssäsongen upplöses parförhållandena och blåmesarna ansluter sig till grupper av andra mesar.

Blåmes (Hona)
Foto: Börge Pettersson

Under häckningssäsong domineras födan av animalisk näring, framför allt insekter och spindlar. Under vinterhalvåret övergår blåmesen i allt större grad till vegetabilisk föda och ses ofta vid fågelborden, där den uppträder stöddigt även mot större fåglar som talgoxar.

Blåmesen har ökat i antal i Sverige sedan 1985, varför vet man inte riktigt, men möjliga häckningsområden har ökat i och med att andelen lövträd ökar i norr, som en följd av ett varmare klimat.

Blåmes (Sång, inspelning av Stuart Fisher):

Blåmes (Lockläte 1, inspelning av Patrik Åberg):

Blåmes (Lockläte 2, inspelning av Ante Strand):

Blåmes (Larmläte för människa, inspelning av Jarek Matusiak):

Blåmes (Larmläte 2, inspelning av Sander Bot):

Varför låter och sjunger fåglarna

Mera information om blåmesen hittar du på Wikipedia eller på SOF:s hemsida.