Fågelholkar

Holkar kan sättas upp när som helst på året. När man sätter upp holkar finns några saker som är viktiga att tänka på:

Klassisk fågelholk

Den klassiska fågelholken är också den som är enklast att göra och kan anpassas efter olika arters behov och storlek. Alla delar tas från samma bräda, utom taket, som bör vara något större så att det sticker ut på alla sidor utom baksidan. Botten sågas lika bred som brädan är, minus två gånger brädans tjocklek. Holkens framsida spikas i överkant, men fästes bara med utdragbara spik i borrade hål i dess nedre kant. Detta för att man lätt ska kunna rensa holken. Olika mått finns i tabell.

Uggleholk

Om man vill göra en kattuggleholk ska man komma ihåg att på framsidans insida sätta fast några lister, som ungarna kan klättra upp på. Man ska också bädda med ett lager grov sågspån eller kutterspån. Kattugglan trivs i bebyggd kulturmiljö och man kan sätta upp en holk i en skogsdunge 3-5 m upp i ett träd. Pärl- och sparvugglorna är skogsfåglar och holkarna gör sig förstås bäst i skogmiljö. Här kan du läsa mer om hur man bygger olika uggleholkar. Tabell

Storskrake och knipholkar

Holkar till skrakar och knipor bör placeras i träd närheten av vattendrag, cirka 3-5 m upp. Se också till att marken är mjuk under holken, så att inte ungarna skadar sig när de hoppar ner. Modellen är den samma som för ugglorna och även här behövs tvärgående lister på insidan, så att ungarna kan ta sig ut. Knipor och skrakar inreder inte sina bon själva, så man får hjälpa dem en del på traven. Lägg in lite torr mossa eller sågspån. Bild Tabell

Sädesärla, rödstjärt och grå flugsnappare

Den grå flugsnapparen bygger gärna sitt bo på små nischer, ss fönsterbrädor eller andra utstickande prång. Man kan t ex sätta en bräda (20x20 cm) med lister som kant, på husväggen strax under takutsprånget. Vill man göra en holk, så ska man välja en öppen variant. Bild Tabell

Strömstare

Har du den stora turen att från din tomt se en bäck med en bro, kan det vara en god idé att göra en holk till strömstaren. Holken placeras under en bro med den öppna sidan vinkelrät mot strömmens riktning. Tabell

Tornfalk

Tornfalken är vår vanligaste falkfågel och trivs i både kulturlandskap och stadsmiljö. Dock har den ibland svårt att hitta en lämplig boplats. Tornfalken vill ha en öppen planlösning, så för att det inte ska bli för blött när det regnar ska man borra några dränerande hål i holkens botten, som sedan täcks med sågspån och gräs. Holken kan sättas på en hus eller laduvägg. En alternativ placering är i telefonstolpar nära vägrenar, med öppningen vänd från vägen. Vid vägarna finns gott om sork att äta sig mätt på.Bild Tabell

Tornseglare

Tornseglarna är en av de fågelarter som gått längst i sin anpassning till ett liv i luften; de både sover och parar sig flygande. Det är förstås inte möjligt att lägga ägg och sedan ruva och föda upp ungar i luften, så här behövs holkar. Tornseglarna bor ofta under nedersta takpannan, men många hus nu för tiden är konstruerade på ett sätt som omöjliggör detta. Eftersom tornseglarna trivs många tillsammans kan man med fördel bygga ett radhus. Bild Tabell

Hussvala

Hussvalan bygger sitt bo på husets fasad och om denna är för jämn till sin struktur, fäster inte svalans murbruk. Därför kan man hjälpa svalorna genom att sätta upp en stödbräda strax under takutsprånget. Är väggen redan lite skrovlig, kan man nöja sig med att sätta upp en list på motsvarander ställe.

Ladusvala

Ladusvalan bygger sina bon på lämpliga ställen inne i lador och andra uthus. Av hygieniska skäl vill/får inte lantbrukarna ha dem i sina lador. Så om du har ett uthus, kan du under sommarhalvåret låta ett fönster på gaveln stå öppet och så klarar svalorna av resten.

Änder

Gräsänder häckar gärna i långa, liggande korgar längs stränder eller i vassen, någon meter över vattenytan. Andkorgar finns att köpa i jaktbutiker. Alternativt kan man bygga en andlåda -(måttabell & bild)- som man placerar på marken i närheten av ett vattendrag. Andlådan ska vara öppen både fram och bak, så att andhonan lätt kan fly om faror hotar. Tabell

Lästips!

I naturskyddsföreningens Bygga bo-handbok ges många bra och enkla tips för holkbyggaren. I boken finns också beskrivningar av andra slags bon än fågelholker, som bon för humlor, igelkottar och fladdermöss. Alla bilder och mått på denna sida kommer från Bygga bo-handboken. Boken finns att köpa i Naturbutiken.

Lennart Bolunds Holkarnas fåglar, från 1978 är den mest uttömmande bok som skrivits i ämnet. Varför inte detta standardverk ges ut i nya upplagor är svårt att förstå. Som tur är finns boken på flera av biblioteken i Dalsland.