Domherre

Pyrrhula pyrrhula

Domherre (Hane)
Foto: Jörgen Wiklund Till Jörgen Wiklunds bilder

Längd ca 16 cm. Vingspann 22-29 cm. Huvudets översida, vingarna och stjärten är svart med blå metallglans. Den har ett vitt tvärband över vingen, grå rygg samt vit undergump. Den vuxna hanen är röd på huvudets sidor och på bröstet. Det latinska namnet "pyrrhula" betyder eldröd. Honan är blekare i färgerna, gråbrunt nästan med dragning åt lila. Näbben är kort och tjock med kraftigt välvd övernäbb.


Vintertid är domherren en vanlig gäst vid fågelbordet, om sommaren ses den mera sällan, men om man har en skogs-try i sin trädgård, är domherren en vanlig gäst även på denna årstid.

Domherren häckar ganska allmänt i både löv- och barrskogar i vår del av landet. Boet byggs av tunna grenar, rötter och mossa och placeras i skogsträd och häckar. Det fodras invändigt med gräs,
fjädrar och hår.


Domherre (Hona)
Foto: Hans-Gösta Pettersson

Kullen består av fyra till sex ljusblå ägg med rödaktigt-violetta fläckar och svarta prickar. Honan ruvar två till tre gånger om året mellan april och augusti i ungefär tretton dagar. Hanar och honor bidrar lika hög grad i vården av ungfåglarna. Ungarna stannar i boet i ungefär sexton till sjutton dagar.

Domherren blir könsmogen vid ett års ålder och kan bli upp till 18 år gammal.


Domherren försvarar inte revir, varför deras sång är mycket svag och bara ämnad för partnern. Domherrar förflyttar sig oftast i par och endast sällan i grupper. Den uppträder skyggt under häckningstiden men är lättare att observera under den övriga delen
av året.

Vanligtvis är domherren en stannfågel, men en del flyttar i oktober till Danmark och Mellaneuropa och återkommer i mars. Vissa år flyttar ett stort antal ut ur landet.


Domherre (Sång, inspelning av Matthias Feuersenger):

Domherre (Lockläte, inspelning av Patrik Åberg):

Domherre (Ropande ungar, inspelning av Patrik Åberg):

Varför låter och sjunger fåglarna


Läs mer om Domherren på SOF:s hemsida.