Entita

Parus palustris

Entita
Foto: Hans-Gösta Pettersson

Entitan är ca 11,5-13 cm och har ett relativt stort huvud och fyllig nacke och ett vingspann på 18-20 cm. Entitan är mycket svårt att på utseendet skilja från talltitan. Den senare har ofta en större svart haklapp och har ett lite otydlig ljust band längs med vingfjädrarna. Entitans kinder är svagt smutsgrå, medan talltitans är snövita. Ovansidan är brungrå och undersidan ljusare gråbeige. Entitans hätta är glansigt svart och talltitans mera matt i tonen.

Entitan är vanlig i södra delarna av landet upp till Närke och Värmland. Den är hålhäckande fågel och bygger gärna sitt bo i naturliga trädhål eller i holkar. Den trivs i löv- och blandskog och tycker om alkärr (palustris=kärr) och tät lövsly. Under vintern är entitan mycket stationär och paret håller ihop året om och försvarar sitt revir.

Födan består i huvudsak av insekter och frön från bl a örter och gräs. Entitan är liksom talltitan en hamstrare, men är inte lika benägen som denna att följa med mestågen.

Lättaste sättet att skilja talltitan och entitan åt är via deras läten:


Entita (Sång, inspelning av Patrik Åberg):

Talltita (Sång, inspelning av Patrik Åberg):

Varför låter och sjunger fåglarna


Läs mer om talltitan på SOF:s hemsida.