Förberedelser

Vill man nå framgång som tomtskådare finns det en hel del knep att ta till. Mer om dessa nedan. Först och främst ska man inte underskatta skådartiden. Visst kan man ha tur och råka se en råka eller annan ovanlig fågel, men flitigt spanande ger oftast det bästa resultatet. Därför kan man med fördel tänka igenom sina vardagliga sysslor i hemmet och, om så är möjligt, förlägga dem till närheten av ett fönster. Man ska ju helst titta upp från datorskärmen då och då och om du då tittar ut genom ett fönster så har du kanske turen att se en aldrig tidigare skådad fågel.

Förutom ett visst tålamod, är det också bra att vara utrustad med kikare och fågelbok. Inte sällan visar sig fåglar bara korta stunder och det kan därför vara svårt att hinna identifiera dem innan de har försvunnit. Att då ha en digitalkamera till hands för senare artbestämning, kan vara ett bra sätt för den ovane skådaren.

Om inte fåglarna kommer till din trädgård eller dess närhet, så spelar de föga roll hur mycket man än spanar. Därför bör man göra sin trädgård så attraktiv som möjligt för så många olika arter som möjligt.

Fåglar och andra djur och växter har ekologiska nischer, dvs de fyller en unik plats -med avseende på levnadssätt, matvanor mm- i en väv av andra organismer. Även om t ex talgoxen och blåmesen på många sätt liknar varandera i val av föda, boplats mm, så finns det inte två olika arter som exakt fyller samma ekologiska nisch i vår natur. Vill man se så många olika fågelarter som möjligt på sin tomt, så gör man bäst i att uppfylla så många önskemål som möjligt på fåglarna önskelista. De förberedelser som du själv kan göra är att mata fåglar, bygga och sätta upp fågelholkar samt att skapa mera natur i trädgården.