Matning

Om man matar fåglar -dödar inte katten och sparvhöken fler än vad som räddas genom matning? Nej! Katterna tar enligt beräkninar kanske några miljoner fåglar varje år i Sverige, men fågelmatning hjälper åtskilliga miljoner fåglar genom svåra vintrar. När det gäller sparvhöken, så serveras ju inte den en skål med whiskas, utan måste ordna sin mat själv. Och även om man kan tycka att det är grymt när den tar småfåglar, så är det ju faktiskt bara naturens gång. Vill man försvåra för sparvhöken, så kan man bygga en nätbur runt fågelmataren. När det gäller katten, så finns även här flera knep att ta till för att försvåra för katten att fånga fåglar:

Stannar flyttfåglar om man börjar mata för tidigt? Nej! Flyttningsinstinkten är stark och låter sig inte påverkas av lite fågelfrön. De flesta flyttfåglar är just flyttfåglar för att de äter insekter och när sommaren är slut så minskar mängden insekter och det kan inte ersättas av solrosfrön. Dock finns en del arter som ibland chansar och stannar istället för att flytta. Den stora vinsten med detta är, förutom att man slipper lägga energi på själva resan, att man är först på plats kommande säsong och har förtur till det bästa reviret. Dessa arter klarar dock av vintern, även om de inte är optimalt rustade för den.

Måste man fortsätta mata om man väl har börjat? Nej! Även om man kan tro att det är samma talgoxar och blåmesar som kommer tilbaka varje dag vintern igenom, så är det sällan det. Ringmärkning har visat att det som man kanske tror rör sig om en handfull fåglar, i själva verket rör sig om ett hundratal. Fåglar drar för det mesta omkring från bord till bord

Salt mat är dödar fåglarna Nej! Fåglar behöver salt.

Holkar

Måste man rensa fågelholkarna varje vår? Både ja och nej. En del fåglar rensar själva och andra gör en ny bobal på den gamla. För fåglarnas bästa är det dock bra om man rensar holken ibland, eftersom parasiter och kvalster kan finnas kvar från föregående år och angripa de små ungarna. Bästa tid för rensning är senvintern, eftersom holkar under höst och vinter anväds som skydd för övernattande fåglar. Använd alltid handskar när du plockar ut den gamla bobalen. Själv brukar jag tömma holkarna i en stålhink, hälla på lite tändvätska eller T-röd och elda upp bomaterialet.

Övrigt

Smittoproblem, salmonella mm Ett litet antal fåglar bär på salmonellabakterien. Det händer ibland att sjuka fåglar söker sig till fågelmatarna och kan då smitta katter. Statens veterinärmedicinska Anstalt (SVA) tror att det kan finnas en risk att barn kan få smittan via katten. Man bör alltid tvätta händerna eller använda handskar när man fyller på fågelmataren eller tömmer holkar.

Fågelinfluensa förekommer inte vid fågelborden. I Europa känner man endast till att sjöfågel och en del rovfåglar drabbats av fågelinfluensa.

Orsaken till att fåglar flyger in i fönstret är att de ser skog eller landskap som reflekteras i detta. En sihuett av en rovfågel råder bot på detta, men kan också skrämma iväg fåglar från trädgården.