Gråsiska

Carduelis flammea

Gråsiska (Hona)
Foto: Bo Lindfors

Gråsiskans övre kroppsdelar är gråbruna med mörkare fläckar. Hjässa och panna är röda och de har en liten svart haklapp. Den vuxna hanens bröst är om våren rosenrött men om vintern kan den vara helt vit på bröstet eller med mycket lite rödrosa ton. Honans bröst är gulgrått. Fågeln har en kort, triangelformad gul näbb. Kroppslängden är ungefär 13-14 cm. Det är ibland svårt att skilja gråsiskan från snösiskan, men de skiljer sig på den mörkare grundtonen i fjäderdräkten, de kraftigare streckade kroppsidorna och på näbbformen.


Gråsiskan är en bobyggare som häckar kolonivis, främst i Norrlands björkskogar. Om höstana kan stora flockar dra söderut.

Gråsiskan föredrar björkfrön, men äter även fröer från andra örter
och kan ofta ses söka föda i högvuxet ogräs. Under sommaren
även insekter och fjärilslarver.

Gråsiska (Hane)
Foto: Gert Ellström

Gråsiska (Sång, inspelning av Christoph Bock):

Gråsiska (Lockläte, inspelning av Jarek Matusiak):

Varför låter och sjunger fåglarna


Läs mer om gråsiskan påSOF:s hemsida.