Gråsparv

Passer domesticus

Gråsparv (Hona)
Foto: Steve Dahlfors

Gråsparvhanen har grå hjässa, brun nacke och en stor svart strupfläck. Undersidan är ljusgrå medan ryggsidan går i brunt med längsgående mörka streck. Honan är mer oansenligt färgad i brunt och grått. Den saknar hanens bruna nacke och svarta strupfläck. Båda könen har ett tydligt vitt vingband högt upp på vingen. Längd ca 14,5-16 cm. Gråsparven förväxlas ofta med Pilfinken. Den senare skiljer sig från Gråsparven tydligast på dess mörka kindfläck.

Ursprungligen var Gråsparven skogslevande, men numera är den starkt knuten till människan och bebyggda miljöer. En majoritet
av landets totala bestånd tros finnas i stadsmiljöer och ute på landet
ses den mera sparsamt.


Gråsparv (Hane)
Foto: Oskar Nilsson

Den förekommer i större delen av landet,
utom i fjälltrakterna Den häckar ofta under tegelpannor,
i ventiler, i buskage och häckar, där den bygger bon av grässtrån.
Den bygger även bon i fågelholkar och i svalbon.
mm. Den häckar inte sällan i kolonier och ses ofta flyga i flock.

Födan består främst av frön av olika spannmål så som vete, havre
och korn, men också frukt och insekter.

Gråsparv (Sång, inspelning av Niels Krabbe):

Gråsparv (Lockläte, inspelning av Stuart Fisher):

Läs mer om Gråsparven på Wikipedia och på SOF:s hemsida.