Grönsiska

Carduelis spinus

Grönsiska (Hane)
Foto: Hans-Gösta Pettersson

Grönsiskan är en liten fågel, ca 12 cm. Den är grö och gul med svarta och gråa streck samt i huvudsak svarta vingpennor. Grönsiskan har en gröngul övergump och gula sidor. Hanen har svart hjässa och hakfläck. Honans gula och gröna inslag är mindre intensiva.

Grönsiskan häckar allmännt i hela landet i granskog. Boet placeras hösgst upp i en gran eller tall och är därför svårt att upptäcka.

Födan består av frön från barr- och lövträd, främst björk och al. Även knoppar, enbär och insekter ingår i födan. Om sommaren besöker den gärna örtängar där den äter frön.

Grönsiska (Sång, inspelning av Sander Bot):

Grönsiska (Lockläte, inspelning av Jarek Matusiak):

Grönsiska (Larmläte från flock, inspelning av Jarek Matusiak):

Varför låter och sjunger fåglarna

Läs mer om grönsiskan på SOF:s hemsida.