Gulsparv

Emberiza citrinella

Gulsparv (Hane)
Foto: Göran Ljunggren Till Göran Ljunggrens bilder

16,5 cm. Gulsparven är en långstjärtad fältsparv. En gammal individ har brunstreckat gult huvud och bröst. På våren kan hanen vara kraftigt gul på huvudet med inslag av mörka streck. Honan har däremot alltid mer diskreta färger och mer streckad. En ungfågel liknar honan, men kan under sitt första levnadsår, på hösten, nästan helt sakna gult i dräkten.

Gulsparven förekommer allmänt i buskmarker, beteshagar och skogsbryn samt på hyggen över hela landet, men är mindre vanlig i norr. Den häckar i snåriga och täta skogs- eller buskområden.

Födan består av frön och i viss mån även knoppar. Under sommaren äter den också insekter, mask och andra smådjur. Vill man ha Gulsparven som gäst vid fågelbordet, gör man bäst i att
severa havre.

Gulsparv (Hona)
Foto: Gert Ellström

På 50- och 60-talet skedde en kraftig minskning av antalet individer i Sverige, framför allt i södra och mellersta delarna av landet. Detta på grund av de kemiska bekämpningsmedlen som då användes. I vissa områden i södra Sverige försvann upp till 95% av beståndet, medan det i norra Sverige endast kunde skönjas en marginell minskning. 1966, då bekämpningsmedlet metylkvicksilver förbjöds inom jordbruket, återhämtade sig Gulsparven snabbt och idag beräknas beståndet till 750.000 - 1.750.000 par.


Gulsparvens har en mycket karakterisisk sång: den räknar till sju. I England sjunger Gulsparven: Bread and butter, but no chees:


Gulsparv (Sång, inspelning av Niels Krabbe):

Gulsparv (Lockläte, inspelning av Niels Krabbe):

Gulsparv (Larmläte, inspelning av Niels Krabbe):

Varför låter och sjunger fåglarna

Läs mer om Guolsparven på SOF:s hemsida.