Koltrast

Turdus merula

Koltrast (Hona)
Foto: Minda & Masse

Koltrasten är en kraftig och långstjärtad trast där den äldre hanen är mycket lätt att känna igen med sin helt svarta dräkt och klargula näbb och gula ögonring. Honan är mörkbrun med ljusare strupe och med en brun ögonring. Den unga hanen har likt den vuxna honan en rödbrun fjäderdräkt. De blir ca 25 cm långa. Fågeln hoppar jämfota då den rör sig på marken.


I Sverige förekommer koltrasten upp till södra norrland.


Ursprungligen var koltrasten en skygg skogsfågel, men har under 1900-talet vandrat in i stadsparker och villaträdgårdar, där den kan vara ganska oskygg och under vintern gärna kommer fram till utlagd mat.Koltrast (Hane)
Foto: Hans-Gösta Pettersson

Mest berömd är kanske koltrasten för sin sång. Hanens revirsång är sammansatt av drillande toner i början, kombinerat med melodiska strofer och ett "påhäng". Varje hane börjar sin sång individuellt och det är därför möjligt att känna igen enskilda hanar på deras sång. Revirsångens mellandel innehåller ofta korta imitationer och variationer av andra fågelarter. Bland annat har man registrerat
mes-, steglits-, spillkråks- och grönfinksljud, men vissa härmar även ljud skapade av människan:

Koltrast (sång, inspelning av Patrik Åberg):

Koltrast (lockläte, inspelning av Niels Krabbe):

Koltrast (varningsläte, inspelning av Niels Krabbe):

Varför låter och sjunger fåglarna

Läs mer om koltrasten på Wikipedia och på SOF:s hemsida.