Bredda menyn

När en ny kull ungar under sommaren lämnar boet för attt pröva sina vingar behöver de tillgång till snabba och lättfångade kalorier. Med detta kan man hjälpa de små, genom att i ett hörn av trädgården strunta i att klippa gräset och istället låta det växa fritt. Bilden togs några minuter efter jag börjat skriva detta stycke och föreställer en grönsiskeunge som kalasar på frön av änssyra i min trädgård. Strö gärna ut frön av växter som t ex ängssyra, tistlar, olika väddarter samt solrosfrön och låt sedan de vissnade blommorna stå och bjuda på sina läckerheter.

Vill man vara riktigt seriös ska man ordna lite död ved i sin trädgård. I den döda veden lever en stor mångfald av organismer, främst svampar, larver och insekter. Framförallt larver och insekter är mycket omtyckta av hackspettar. Det kanske lättaste sättet att långsiktigt säkra tillgången till lite död ved i sin trädgård är att praktisera det uråldriga skördandet av löv -hamling.

Hamling av träd, eller kullning som det kallas i delar av Dalsland, innebär att man med några års mellanrum sågar av alla grenar. Förr i tiden gjorde man det för att ta hand om löven, som utgjorde vinterfoder till djuren. Hamlingen medför att trädet får snittytor mot omgivningen, där veden så småningom bryts ned och därmed kan utgöra ett trevligt ställe för insekter att bo eller lägga sina ägg i. Om hamlingen inte görs för kraftig finns ingen risk att trädet dör, tvärtom brukar hamlade träd kunna bli mycket gamla, eftersom de får en mera satt konstitution och därmed minskar risken för vindfälle. Se dock upp med hamling av askar, då hamling, men även avverkning, får asken att skicka nödsignaler till sina rötter. Signalerna "uppmanar" rötterna att skjuta en stor mängd skott som kommer att sticka upp runt omkring trädet och nya skott kommer att fortsätta dyka upp åtskilliga år framöver.

I skogen finns två typer av döda träd: torrakor och lågor. Torrakan står kvar, men är helt död och torr. Lågan är en trädstam som fallit till marken och blir så småningom täckt av mossa och är betydligt fuktigare än torrakan. Har man ett träd i sin trädgård som man ändå tänker sig att såga ner om ett par år, kan man lika gärna ge den en värdig död och ringbarka det först, så att trädet står och dör. Man ska inte vara orolig för att trädet kommer att falla så snart man ringbarkat det -det tar åtskilliga år innan det sker. Man bör dock komma ihåg att det i regel tar ett till ett par år av nedbrytning innan trädet blir attraktivt för hackspettar. Ett annat alternativ är att hämta en stock och antingen lägga den på marken i ett hörn av trädgården eller gräva ner ena änden på en stock och på så vis skapa en torraka: På bilden står två nedgrävd torrakor till vänster och en "äkta" torraka av ädelgran, som hotade att falla över huset. Det är såklart inte alltid så lätt att bara hämta en stock någon stans, men om man känner någon skogsägare kan man fråga den.

Andra, mera långsiktiga investeringar, som inte ger avkastning de första åren, är plantering av olika växter vars bär attraherar fåglarna. Som tidigare nämnts uppskattas hasselnötter av många olika fågelarter och lockar även till sig ekorrar. En stor skogstry i vår trädgård är under sommaren ett säkert tillhåll för stenknäck, svarthätta, domherre, koltrast och rödvingetrast. En rönn i trädgården uppskattas av sidensvansarna.

Mer om holkar och bon

Att skapa boplatser för fåglar är ett annat säkert sätt att öka chanserna att just din trädgård blir ett favorittillhåll för många fåglar.

Häckande fåglar behöver någonstans att bygga sina bon. Hackspetten hackar ut sina egna bon och andra hål i trädstammar och dessa kan senare bli bon för andra fåglar och äggläggningsplatser för insekter. På grund det moderna skogsbruket finns för lite död ved i våra skogar och därmed för få bohål. Att sätta upp en holk och på så vis skapa en boplats, uppskattas av våra bevingade vänner. Andra fåglar bygger bon av gräs, mossa, kvistar och andra material i träd, under tegelpannor, direkt på marken och många andra tänkbara och otänkbara ställen. Dessa fåglar kan vara lite svårare att hjälpa på traven. Men en liten gest av välvilja kan vara att hänga hårtestar i träd eller att lägga fram hyvelspån, vilket kan användas som byggmaterial.

Trots att det råder brist på bra boplatser, kan en del fåglar vara ganska kräsna. Det är till exempel inte ovanligt att en alldeles för ny och fräsch holk, ratas de första åren. En del holkexperter ger därför rådet att snabba på åldrandet en smula genom att exempelvis kladda in holken med lera.

Skydd

En biotop, levnadsmiljö, som många välordnade villträdgårdar saknar, är en liten rishög. I en sådan kan en av våra minsta fågelarter, gärdsmygen, hitta både mat och skydd. Så lämna gärna en rishög i ett hörn av trädgården, istället för att elda upp den.

Fågelholkar fungerar inte bara som BB för nya fågelungar, utan också som tillflyktsort under kalla vinternätter.

Fågelbad och sittpinnar

En åtgärd som inte faller under matning eller skapande av boplatser, är att anlägga ett fågelbad. De flesta fåglar vill ta sig ett bad eller sippa lite vatten då och då. En mångårigt hängiven tomtskådare har sett 24 olika arter vid sitt fågelbad och som mest fem olika arter samtidigt.

Har du ett öppet fält nära din tomt kan du, om det inte redan finns bra utsiktsplatser för rovfåglar, förse en lång pinne, gärna ett par meter lång, med en tvärbalk i ena änden och sätt upp den på lämplig plats. Dessa uppsakattas särskilt av vråkar. Bilden