Nötväcka

Sitta europaea

Nötväcka
Foto: Gert Ellström

Nötväckan är en kortstjärtad och kraftigt byggd fågel, ca 15 cm läng. Den har ett förhållandevis stort huvud och lång, rak, mejselformad näbb. Översidan är blågrå och genom ögat går ett svart streck. Undersidan är hos hanen ljus med kraftigt rödbrunt på kroppssidorna och under stjärten. Honan är något blekare tecknad liksom ungfåglarna. Könen nästan lika. Nötväckan klättrar snabbt omkring på trädstammar och är den enda fågeln som kan klättra nedför en stam med huvudet före.

Nötväckan förekommer tämligen allmänt i söder om Dalälven.

Födan består i huvudsak av insekter och spindlar och under vintern äter den gärna frön och nötter. Den är en flitig besökare vid fågelborden.

Nötväckan häckar i gamla hackspettbon och i holkar, vars ingång den kan mura igen med lera till passande storlek.

Nötväckan trummar inte så som hackspettar, för att signalera, men hackar ofta ljudligt på nötter och frön.

Nötväckan har flera karakteristiska och ofta mycket högljudda läten:

Nötväcka (Sång, inspelning av Patrik Åberg):

Nötväcka (Sång, inspelning av Patrik Åberg):

Nötväcka (Lockläte, inspelning av Arnold Meijer):

Nötväcka (Larmläte, inspelning av Patrik Åberg):

Varför låter och sjunger fåglarna

Läs mer om Nötväckan på SOF:s hemsida.