Rapportering

Börja med att anmäla dig till . Ange namn och adress på vilken skådningen sker.

Spara sedan ner Rapporteringslistan och börja kryssa! Listan är Sveriges ornitologiska förenings (SOF) lista över spontant förekommande arter och raser i landet. Totalt har 538 raser, fördelade på 483 arter, påträffats. Alla dessa arter och raser har inte setts i Dalsland. Den mest etablerade tomtskådaren i landskapet, har inte mindre än 205 "kryss" och totalt har omkring 290 olika fågelarter/raser observerats i Dalsland.

I slutet av varje kvartal skickar du in din rapporteringslista till .

Du kan också rapportera dina observationer eller se vad andra sett för fåglar i din närhet på SOF:s rapporteringssida Svalan.