Skata

Pica pica

Skata
Foto: Anders Helberg

Skatan är ca 46 cm lång, men då utgör den relativt långa, kilformade stjärten, med sina ca 25 cm, en ansenlig del av den totala längden. Den svartvit fjäderdräkten och den långa, grönskimrande stjärten gör Skatan omisskännlig. De svarta fjäderpartierna är metallglänsande i flera färger. Hanen och honan är nästan omöjliga att skilja åt, men hanen är i regel något större och har något mer metallglans i sin fjäderdräkt.

Födan består av insekter, daggmaskar, sniglar och bär, men även andras ägg och fågelungar. För det mesta slukar skator insekter hela, men getingar krossar den först grundligt med näbben innan de äts.

Skatan är starkt knuten till bebyggda områden och häckar allmänt i trädgårdar, parker mm. Boet byggs tidigt på vintern och består av pinnar, kvistar, lera och gräs. Med jämna mellanrum byggs boet på och med tiden kan det bli meterhögt. Skatan
förekommer i hela landet.

Under vårvintern samlas ibland ett stort antal skator på bestämda platser, där de utför spelhandlingar med kraxanden, höga hopp i luften med utbredda stjärtar. Man antar att detta är ett slags gemensamt parningsspel.

Skata
Foto: Lars Lundmark

Att skatan skulle vara en tjuvaktig fågel är starkt överdrivet. Skatan är, liksom flera andra fågelarter intresserad av glänsande föremål och tar dem ibland med sig. Ryktet härstammar förmodligen från att man ibland kan iaktta den när den gömmer matförråd eller det faktum att skator är boplundrare.

Skata (Lockläte, inspelning av Patrik Åberg):

Varför låter och sjunger fåglarna

Läs mer om Skatan på Wikipedia och påSOF:s hemsida.