Sparvhök

Accipiter nisus

Sparvhök (Hane)
Foto: Steve Dahlfors

Sparvhöken är en liten rovfågel. Hannen blågrå ovan med roströd färg på kinder och bröstet är roströdbandat. Inget eller mycket svagt markerat ögonbrynsträck. Honan mer mörkbrun ovan med ett ljust ögonbrynsträck och gul ögonfärg. Saknar helt hannens roströda färger. Honan (38 cm) är betydligt större än hanen (28 cm). Duvhökshannen kan lätt förväxlas med sparvhökshonan. Duvhökshannen har dock orange iris kraftigare kroppsbyggnad.

Sparvhöken förekommer allmänt i hela landet och trivs i tät skog. Bygger bo i gran eller tall. Den häckar senare på året än duvhöken. Detta eftersom matningen av ungarna ska sammanfalla med att lättfångade fågelungar blir flygga.

Födan består av småfåglar upp till traststorlek. Den jagar ofta snabbt och på låg höjd, i skydd av häckar och trädridåer föör att överrupla sit byte.

Rovfåglarna är s k topp-predatorer och eftersom många gifter anrikas ju högre upp man kommer i näringskedjan, drabbades sparvhöken och andra rovfåglar hårt av kvicksilverinnehållande bekämpningsmedel inom jordbruket. Sedan förbud mot dessa biocider infördes har sparvhökarna ökat i antal


Sparvhök (Lockläte nära bo, inspelning av Bram Piot):

Sparvhök (Lockar på ungar, inspelning av Simone Balbo):

Läs mer om Sparvhöken på SOF:s hemsida.Sparvhök (Hane)
Foto: Gert Ellström