Större hackspett

Dendrocopos major

Större hackspett (Hane)
Foto: Rolf Kokkonen

Den större hackspetten är vår vanligaste hackspett. Den har iögonfallande vita fält på skuldrorna. Hannen har svart hjässa med röd nacke, honan saknar röd nackfläck och ungfåglarna har röd hjässa. Samtliga har röd undergump, men hanens röda fält är relativt större än honans. Den är ca 23 cm lång.

Större hackspett häckar allmänt i både löv- och blandskog och ses ofta, i synnerhet vintertid, i trädgårdar. Boet hackas oftast ut i lövträd. Ibland börjar hanen på flera hål samtidigt innan han fullföljer ett av dem till ett färdigt bohål. Det händer ibland att den större hackspetten använder samma boträd år efter år, men hackar då upp nya bohål intill de gamla. Hackspettens använda och påbörjade bohål utgör huvuddelen av bohål för andra bobyggande fåglar.

Den större hackspettens meny är varierad och består främst av insekter, larver och andra smådjur som den hittar i trädstammarnas barkspringor eller under barken på döda och sjuka träd. På vintern lever den framför allt av barrträdens frön som den hackar ur efter att först kilat fast kotten i en s k smedja i en torraka eller gammal telestolpe. Under en smedja är marken ofta belamrad med sönderhackade kottar. En engelsk undersökning har visat att en hackspett under en vintersäsong konsumerar över tre tusen kottar. Den är också en vanlig gäst vid fågelborden och föredrar då talg och talgbollar.

Liksom andra hackspettarter trivs större hackspetten bäst i gammal skog med stort inslag av löv och död ved -en naturtyp som blivit allt ovanligare i och med det moderna skogsbrukets framfart. Att den större hackspetten har en bred meny och inte specialiserat sig hårt på ett slags föda, är en av anledningana till att den klarat sig bra, jämfört med t ex den nästan utrotade vitryggiga hackspetten.

Tidigt på våren börjar hanen sin uppvaktning av honan och man kan då höra hackspettarnas trumvirvlar. Säkrast, om man vill höra hackspettar trumma, är att gå ut i skogen tidiga morgnar.

Större hackspett (Lockläte, inspelning av Niels Krabbe):

Större hackspett (Hona)
Foto: Ottar Nøkleby

Större hackspett (Hona lockar på ungar, inspelning av Tomas Belka):

Större hackspett (Tiggande ungar inspelning av Bram Piot):

Större hackspett (Trumning, inspelning av Ante Strand):

Större hackspett (Trumning, förts hona sedan hane inspelning av Jarek Matusiak):

Varför låter och sjunger fåglarna

Till hackspettsidan

Läs mer om större hackspett på SOF:s hemsida.