Talgoxe

Parus major

Talgoxe (Hona)
Foto: Gert Ellström

Talgoxen är den största av de europeiska mesarna, ca 14-15 cm lång. Den har svart huvud med vit kindfläck och svart mittband längs den gula undersidan. Bröstbandet är bredare och svartare hos hanen än hos honan. Ryggen är olivgrön, medan stjärt och vingar är blåaktiga. Talgoxens och de andra mesarnas vita kinder hjälper troligen fåglarna att reflektera ljuset in i trädens mörka barkspringor där de söker mycket av sin föda, särskilt under den mörka årstiden. Näbben är ganska grov.

Talgoxen är vanligt förekommande i de flesta naturtyper i landet, såsom löv- och blandskogar, trädgårdar och parker och häckar gärna i ihåliga träd och i fågelholkar. Det blir normalt två kullar ägg per säsong med 6-12 ägg per kull.

Talgoxen är huvudsakligen en stannfågel, även om den vissa år kan lämna landet till följd av näringsbrist.

Talgoxen är en vanlig gäst vid fågelbordet där den gärna äter frön eller allra helst talg. Sommartid livnär den sig i huvudsak på insekter, larver och spindlar.

Talgoxen har en stor repertoar och sjunger kraftigare än andra mesar. Lätena kan dock variera ganska mycket mellan olika individer. Sången känner man lätt igen som en bågfil som dras fram och tillbaka och brukar i fågellitteraturen oftast skrivas ut som ti-ta-ti-ta.

Talgoxe (Sång, inspelning av Stein Nilsen):

Talgoxe (Hane)
Foto: Marie Gillander Maries bilder

Denna variant är dock ett sentida fenomen. Fram till 50-talet var den trestaviga varianten, ti-ty-tyh, den vanligaste:

Talgoxe (Sång, inspelning av Niels Krabbe):

I stadsmiljöer sjunger 90% av talgoxarna den tvåstaviga varianten. Detta eftersom denna troligen hörs bättre då tonhöjden är något högre. Denna variant har sedan spridits till mindre bullriga miljöer och så småningom kommit att bli den vanligaste även där.


Talgoxe (Sång, inspelning av Niels Krabbe):

Talgoxe (Lockläte, inspelning av Patrik Åberg):

Talgoxe (Lockläte, inspelning av Niels Krabbe):

Talgoxe (Varningsläte, inspelning av Marco Dragonetti):


Talgoxen har också olika varningsläten beroende på om hotet kommer från ovan i form av en rovfågel eller på marken, som en katt.

Varför låter och sjunger fåglarna

Mera information om talgoxen hittar du på SOF:s hemsida.