Talltita

Parus montanus borealis

Talltita
Foto: Svante Joelsson

Talltitan är en liten mesfågel, ca 12 cm. Den är gråbrun med svart, matt hjässa och en liten svart haklapp. Vita kinder och ljus gråvit undersida med en svagt brun antydning. Mörkare enfärgad grå rygg. På vingarna syns också ett ljust band längs med vingfjädrarna. Talltitan är lätt att förväxla med entitan som dock har mera gråvita kinder, jämfört med talltitans snövita samt att entitans vingar är enfärgade och saknar talltitans vita längsgående band.

Talltitan är vanlig i hela landet, utom på Gotland och Öland och trivs bäst i barr- och blandskog där den, till skillnad från andra mesar, ofta hackar ut sitt eget bohål i döda träd eller stubbar. Talltitan minskar i antal på grund av att natur- och gammelskogarna blir allt färre.

Talltitan äter under sommaren främst larver, små insekter och spindlar samt granfrö och bär, särskilt enbär. Talltitan, i likhet med andra mesar, hamstrar frön som den äter under vintern. Den är också en flitig gäst vid fågelborden, vilket inte entitan är.

Lättaste sättet att skilja talltitan och entitan åt är via deras läten:

Talltita (Sång, inspelning av Sander Bot):

Talltita (Lockläte, inspelning av Patrik Åberg):

Talltita (Revirlätes, inspelning av Patrik Åberg):

Varför låter och sjunger fåglarna

Läs mer om talltitan på SOF:s hemsida.