Tofsmes

Parus cristatus

Tofsmes
Foto: Marie Gillander

Tofsmesen kan inte förväxlas med någon annan fågel i landet. Den är 12 cm och är den enda av våra mesar som har en tofs. Tofsmesen har ljusgrå buk, något mörkare gråbrun rygg, svart haklapp och halsband.

Tofsmesen är en utpräglad barrskogsart och man ser den mycket sällan utanför den slutna barrskogen.

Boet hackar tofsmesen ofta upp själv i en murken stubbe eller träd i fuktiga delar av barrskogen, ofta i en myr eller sjökant. Honan hackar själv upp bohålet och bygger också själva boet som består av mossa med en bale av hår.

Under sommaren äter tofsmesen framför allt insekter och spindlar som den söker i träden och i stor utsträckning på marken. Vid angrepp av skadeinsekter kan den specialisera sig på dessa insekter och deras larver och puppor och blir på så vis en effektiv skadedjursbekämpare. Under vinterhalvåret består födan huvudsakligen av frön och liksom flera andra mesarter lägger den upp förråd för vintern. Den samlar då framför allt granfrön och insekter som den gömmer på trädens grenar. Tofsmesen besöker gärna fågelbord i närheten av granskogar.

Tofsmes (Sång, inspelning av Matthias Feuersenger):

Tofsmes (Lockläte, inspelning av Patrik Åberg):

Tofsmes (Lockläte, inspelning av Niels Krabbe):