Instruktioner Tillbaka till startsidan Ringduva Skogsduva Rödstjärt Svartvit flugsnappare Lövsångare Rödhake Trädgårdssångare Bofink Koltrast Morkulla Ladusvala Hussvala Taltrast Tofsvipa Sädesärla Sånglärka Tornseglare Fisktärna Skrattmås Gök Fiskgjuse Stare Trädpiplärka Ormvråk Sånglärka